tel: 029-83395126 fax: 029-83395132
 
 
多学科材料研究中心论文(since 2003)
来源: | 作者: | 发布时间:2019-11-10 | 浏览:13190次

2019年    
1.                 Advanced Functional Materials, 17/2019 (IF, 15.621)
Gao, Jinghui  Wang, Yan  He, Zhixin  Liu, Yongbin  Wang, Dong  Jin, Li  Zhao, Tongxin  Zhong, Lisheng  Ren, Xiaobing
Laminated Tricritical Ferroelectrics: Laminated Modulation of Tricritical Ferroelectrics Exhibiting Highly Enhanced Dielectric Permittivity and Temperature Stability
2.               Acta Materialia, 169:155-161, 2019 (IF,7.293)
Fang, Minxia  Rajput, Shailendra  Dai, Zhonghua  Ji, Yuanchao  Hao, Yanshuang  Ren, Xiaobing
Understanding the mechanism of thermal-stable high-performance piezoelectricity
3.               Physical Review Letters, 123, 137601, 2019 (IF, 9.227)
Yang Yang, Yuanchao Ji, Minxia Fang, Zhijian Zhou, Le Zhang, and Xiaobing Ren
Morphotropic Relaxor Boundary in a Relaxor System Showing Enhancement of Electrostrain and Dielectric Permittivity
4.               Acta Materialia, 168,250-260, 2019 (IF,7.293)
Yuanchao Ji, Pei Zhang, Liqiang He, Dong Wang, Hanyu Luo, Kazuhiro Otsuka, Yunzhi Wang, Xiaobing Ren
Tilt strain glass in Sr and Nb co-doped LaAlO         3 ceramics
5.               Scripta Materialia, 168, 71-75, 2019 (IF,4.539)
Yanshuang Hao, Yuanchao Ji, Zhao Zhang, Mengye Yin, Chang Liu, Hui Zhao, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren
Strain glass in Ti         50-xNi         35+xCu         15 shape memory alloys
6.               The Journal of Physical Chemistry C, 123, 6, 3321-3325, 2019 (IF,4.484)
   
Yang Yang, Zhijian Zhou,Lipeng Xin, Chao Zhou, Lixue Zhang, Andong Xiao, Xiaobing Ren
Large Electrostrain from the Ferroelectric Aging Effect around a Morphotropic Phase Boundary
7.               The Journal of Physical Chemistry C, 123, 25, 15434-15440, 2019(IF,4.484)
Xinghao Hu, Jinghui Gao, Yan Wang, Yongbin Liu, Linglong Li, Dong Wang, Fei Li,
Ruifeng Yao, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren
Reversible Domain-Wall-Motion-Induced Low-Hysteretic Piezoelectric Response in Ferroelectrics
8.               Journal of Alloys and Compounds, 788:748-755, 2019(IF,3.779)
Zhao Luo, Ke Xiaoqin, Wang Weichen, Fan Minxia, Xiao Andong, He Liqiang, Zhang Lixue, Gao Jinghui, Wang Yunzhi, Ren Xiaobing
Mechanism of electrostrain enhancement in the single rhombohedral phase region of Ba(Ti (1-x) Zrx)O3 ceramics
9.               Ceramics International ,45,8,10304-10309,2019(IF 3.450)
Mengye Yin, Chao Zhou, Shuai Ren, Yanshuang Hao, Minxia Fang, Wenjia Wang, Jinghui Gao, Tianyu Ma, Lixue Zhang, Sen Yang, Xiaobing Ren
Enhanced thermal stability of piezoelectricity in lead-free (Ba,Ca)(Ti,Zr)O-3 systems through tailoring phase transition behavior
10.             Physical Review Materials,3, 034411,2019
Tianyu Ma, Xiaolian Liu, Junming Gou, Yue Wang, Chen Wu, Chao Zhou, Yu Wang, Sen Yang, and Xiaobing Ren
Sign-changed-magnetostriction effect of morphotropic phase boundary in pseudobinary DyCo         2-DyFe         2 Laves compounds
2018年    
1.         NATURE COMMUNICATIONS, 9,506,2018(IF, 12.353)
Zhang, Long, Zhang, Haifeng, Ren, Xiaobing, Eckert, Juergen, Wang, Yandong, Zhu, Zhengwang, Gemming, Thomas, Pauly, Simon
Amorphous martensite in beta-Ti alloys
2.         NPG Asia Materials, 10:1029-1036,2018(IF, 7.208)
Fang Minxia, Ji Yuanchao, Zhang Zhen, Yang Yaodong, Liu Chang, Wang Dong, Zhang Lixue, Gao Jinghui, Ren Xiaobing
Re-entrant relaxor-ferroelectric composite showing exceptional electromechanical properties
3.         JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 7,5,1353-1358,2018(IF, 5.976)
Zhao Luo, Ke Xiaoqin, Zhou Zhijian, Liao Xiaoqi, Li Junjie, Wang Yu, Wu Ming, Li Tangyuan, Bai Yang, Ren Xiaobing
Large electrocaloric effect over a wide temperature range in BaTiO3-modified lead-free ceramics
4.         MATERIALS & DESIGN, 152:102-109,2018(IF, 4.525)
Wang Yu, Huang Chonghui, Wu Haijun, Gao Jinghui, Yang Sen, Song Xiaoping, Ren Xiaobing
Premartensite serving as an intermediary state between strain glass and martensite in ferromagnetic Ni-Fe-Mn-Ga
5.         SCRIPTA MATERIALIA, 146:182-186,2018(IF, 4.163)
Khan, Muhammad Tahir, Wang Yu, Wang Cong, Liao Xiaoqi, Yang Sen, Song Xiaoping, Ren Xiaobing
Combination of conventional elastocaloric and magnetocaloric effects in a Co37Ni35Al28 ferromagnetic shape memory alloy
6.         PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 20,27,184,84-18490,2018(IF, 3.906)
Zhang Yin, Wang Jieqiong, Ke Xiaoqin, Chang Tieyan, Tian Fanghua, Zhou Chao, Yang Sen, Fang Minxia, Cao Kaiyan, Chen Yu-Sheng, Sun Zhanbo, Guan Wen, Song Xiaoping, Ren Xiaobing
Zero-thermal-hysteresis magnetocaloric effect induced by magnetic transition at a morphotropic phase boundary in Heusler Ni50Mn36Sb14-xInx alloys
7.         JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 767,270-275,2018(IF, 3.779)
Liu Xiaolian, Gou Junming, Zhang Changsheng, Peng Baixing, Ma Tianyu, Ren Xiaobing
Martensitic transformation in ordering-treated Fe74Ga26 alloy
8.         JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, 35(3):396-401,2018(IF, 3.609)
Qin Fangyu, Xiao Wenlong, Lu Fengshuang, Ji Yuanchao, Zhao Xinqing, Ren Xiaobing
Resolution of a discrepancy of magnetic mechanism for Elinvar anomaly in Fe-Ni based alloys
9.         APPLIED PHYSICS LETTERS, 112(18),182903,2018(IF, 3.495)
Zhou Chao, Ke Xiaoqin, Yao Yonggang, Yang Sen, Ji Yuanchao, Liu Wenfeng, Yang Yaodong, Zhang Lixue, Hao Yanshuang, Ren Shuai, Zhan Le, Ren Xiaobing
Evolution from successive phase transitions to "morphotropic phase boundary" in BaTiO3-based ferroelectrics
10.         APPLIED PHYSICS LETTERS, 113,17,172402,2018(IF, 3.495)
Ye Fan, Ma Tianyu, Ren Shuai, Xiao Andong, Liu Xiaolian, Ji Yuanchao, Ren Xiaobing
Temperature invariable magnetization in Co-Al-Fe alloys by a martensitic transformation
11.         JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 51(22),225002, 2018(IF, 2.373)
Ghani Awais, Yang Sen, Rajput S. S., Ahmed, S., Murtaza Adil, Zhou Chao, Yu Zhonghai, Zhang Yin, Song Xiaoping, Ren Xiaobing
Electric modulation of conduction in multiferroic Ni-doped GaFeO3 ceramics
12.         JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 124,15,154101,2018
Ghani Awais, Yang Sen, Rajput S. S., Ahmed S., Murtaza Adil, Zhou Chao, Zhang Yin, Song Xiaoping, Ren Xiaobing
Enhanced multiferroic properties of lead-free (1-x)GaFeO3-(x)Co0.5Zn0.5Fe2O4 composites
13.         PHYSICAL REVIEW MATERIALS, 2(5), 053605,2018
Ni Yan, Zhang Zhen, Fang Minxia, Hao Yanshuang, Ding Xiangdong, Otsuka Kazuhiro, Ren Xiaobing
Emergent large mechanical damping in ferroelastic-martensitic systems driven by disorder
14.         PHYSICAL REVIEW MATERIALS, 2(11), 114406,2018
Gou Junming, Liu Xiaolian, Zhang Changsheng, Sun Guangai, Shi Yinuo, Wang Jie, Chen Huaxiong, Ma Tianyu, Ren Xiaobing
Ferromagnetic composite with stress-insensitive magnetic permeability: Compensation of stress-induced anisotropies
2017年    
1.         NATURE COMMUNICATIONS, 8,14704,2017(IF, 12.124)
Ma Tianyu, Gou Junming, Hu Shanshan, Liu Xiaolian, Wu Chen, Ren Shuai, Zhao Hui, Xiao Andong, Jiang Chengbao, Ren Xiaobing, Yan Mi
Highly thermal-stable ferromagnetism by a natural composite
2.         PHYSICAL REVIEW LETTERS, 119(12),125701,2017(IF, 8.462)
Ren Shuai, Xue Dezhen, Ji Yuanchao, Liu Xiaolian, Yang Sen, Ren, Xiaobing
Low-Field-Triggered Large Magnetostriction in Iron-Palladium Strain Glass Alloys
3.         ACTA MATERIALIA, 134:195-202,2017(IF, 5.301)
Yan Kang, Ren Shuai, Fang Minxia, Ren Xiaobing
Crucial role of octahedral untilting R3m/P4mm morphotropic phase boundary in highly piezoelectric perovskite oxide
4.         JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 121(4):2243-2250,2017(IF, 4.536)
Gao Jinghu, Hu Xinghao,Liu Yongbin ,Wang Yan, Ke Xiaoqi, Wang Dong, Zhong Lisheng, Ren Xiaobing
Ferroelectric Domain Walls Approaching Morphotropic Phase Boundary
5.         PHYSICAL REVIEW APPLIED,8(5),054018,2017(IF, 4.808)
Zhang Le, Lou Xiaojie, Wang Dong, Zhou Yan, Yang Yang, Kuball Martin, Carpenter Michael A., Ren Xiaobing
Glass-Glass Transitions by Means of an Acceptor-Donor Percolating Electric-Dipole Network
6.         JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 121(24),13106,2017(IF, 4.536)
Gao Jinghui, Liu Yongbin, Wang Yan, Hu Xinghao, Yan Wenbo, Ke Xiaoqin, Zhong Lisheng, He Yuting, Ren Xiaobing
Designing High Dielectric Permittivity Material in Barium Titanate
7.         MATERIALS & DESIGN, 140:1-6,2017(IF, 4.364)
Liu Xiaolian, Li Meixun, Gou Junming, Li Qiaochu, Lu Yunhao, Ma Tianyu, Ren Xiaobing
Evidence for lattice softening of the Fe-Ga magnetostrictive alloy: Stress-induced local martensites
8.         SCIENTIFIC REPORTS,7,40916,2017(IF, 4.259)
Gao Jinghu, Wang Yan, Liu Yongbin, Hu Xinghao, Ke Xiaoqin, Zhong Lisheng, He Yuting, Ren Xiaobing
Enhancing dielectric permittivity for energy-storage devices through tricritical phenomenon
9.         SCIENTIFIC REPORTS, 7,6596,2017(IF, 4.259)
Sun Jun-jie, Liu Yong-ning, Zhu Yun-tian, Lian Fu-liang, Liu Hong-ji, Jiang Tao, Guo Sheng-wu, Liu Wen-qing, Ren Xiaobing
Super-strong dislocation-structured high-carbon martensite steel
10.         SCRIPTA MATERIALIA, 137:114-118,2017(IF, 3.747)
Gao Jinghui, Liu Yongbin, Wang Yan, Wang Dong, Zhong Lisheng, Ren Xiaobing
High temperature-stability of (Pb0.9La0.1)(Zr0.65Ti0.35)O-3 ceramic for energy-storage applications at finite electric field strength
11.         PHYSICAL REVIEW B, 95(5),054116,2017(IF, 3.718)
Zhang Le, Ren Xiaobing, Carpenter, Michael A.
Influence of local strain heterogeneity on high piezoelectricity in 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O-3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramics
12.         PHYSICAL REVIEW B, 95(2),020101,2017(IF, 3.718)
Zhao Luo, Ke Xiaoqin, Wang Weichen, Zhang Le, Zhou Chao, Zhou Zhijian, Zhang Lixue, Ren Xiaobing
Electrostrain enhancement at an invisible boundary in a single ferroelectric phase
13.         APPLIED PHYSICS LETTERS, 111(25),252902,2017(IF, 3.411)
Fan Zhongming, Zhou Chao, Ren Xiaobing, Tan Xiaoli
Domain disruption and defect accumulation during unipolar electric fatigue in a BZT-BCT ceramic
14.         AIP ADVANCES, 7(4),045019,2017(IF, 1.568)
Zhou Zhijian, Cui Jian, Ren Xiaobing
Phase diagram of FeNiCoAlTaB ferrous shape memory alloy on aging time
15.         ACTUATORS, 6(3),24,2017
Gao Jinghu, Xue Dezhen, Liu Wenfeng, Zhou Chao, Ren Xiaobing
Recent Progress on BaTiO3-Based Piezoelectric Ceramics for Actuator Applications
16.         NPJ COMPUTATIONAL MATERIALS, 3,UNSP43,2017
Ji Yuanchao, Wang Dong, Wang Yu, Zhou Yumei, Xue Dezhen, Otsuka Kazuhiro, Wang Yunzhi, Ren Xiaobing
Ferroic glasses
17.         PHYSICAL REVIEW MATERIALS, 1(3),033608,2017
Liang Qianglong, Wang Dong, Zhang Jian, Ji Yuanchao, Ding Xiangdong, Wang Yu, Ren Xiaobing, Wang, Yunzhi
Novel B19 ' strain glass with large recoverable strain
2016            
1.               Acta Materialia, 103:746-753, 2016 (IF, 4.47)
Zhang Dawei, Yonggang Yao , Minxia Fang, Zhengdong Luo, Lixue Zhang, Linglong Li, Jian Cui, Zhijian Zhou, Jihong Bian,  Xiaobing Ren, Yaodong Yang
Isothermal phase transition and the transition temperature limitation in the lead-free (1-x)Bi         0.5Na         0.5TiO         3-xBaTiO         3 system
2.               RSC Advances, 6, 48779-48787, 2016 (IF, 3.289)
Xiangjian Wang, Gaoyang Gou, Dawei Wang, Haiyan Xiao, Yang Liu, Ming Zhang, Brahim Dkhil, Xiaobing Ren and Xiaojie Lou
Structural, electronic and magnetic properties of metal–organic-framework perovskites [AmH][Mn(HCOO)         3]: a first-principles study
3.               Physical Review         B, 94, 214112, 2016  (IF, 3.718)
Shuai Ren, Chao Zhou, Dezhen Xue, Dong Wang, Jian Zhang, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, and Xiaobing Ren
Sandwichlike strain glass phase diagram of Ti         49Ni         51-xPd         x    
4.                   EPL, 39(5):490-498, 2016(IF, 1.963)
Jinghui Gao, Ye Dai, Xinghao Hu, Xiaoqin Ke, Lisheng Zhong, Shengtao Li, Lixue Zhang, Yu Wang, Dong Wang, Yan Wang, Yongbin Liu, Hu Xiao, Xiaobing Ren
Phase transition behaviours near the triple point for Pb-free (1-x)Ba(Zr         0.2Ti         0.8)O-3-x(Ba         0.7Ca         0.3)TiO         3 piezoceramics
5.                 American Mineralogist, 101(8):1873-1883, 2016 (IF, 1.918)
Ming Zhang, Serena C. Tarantino, Wen Su, Xiaojie Lou, Xiaobing Ren, Ekhard K.H. Salje, Michael A. Carpenter, Simon A.T. Redfern
Optical phonons, OH vibrations, and structural modifications of phlogopite at high temperatures: An in-situ infrared spectroscopic study
6.               Current Nanoscience, 12(999):1-1, 2016 (IF, 0.934)
Wang Dong,Ren Xiaobing,Wang Yunzhi
Nanoscaled Martensitic Domains in Ferroelastic Systems: Strain Glass
7.               Materials China,2016
Wang Yu, Zhou Yumei, Ji Yuanchao, Ren Xiaobing
Strain Glass and Its Novel Properties
8.               Materials China,2016
Dong Wang,Xiaobing Ren,Yu Wang
Phase Field Simulation of Strain Glass Transition
9.               Materials China,2016
Liu Wenfeng, ZHou Chao, Gao Jinghu, Xue Dezhen, Zhang Lixue, Li Shengtao, Ren Xiaobing
Progress in Lead-free Piezoelectric Ceramics
10.             Materials China,2016
Ke Xiaoqin,Ren Xiaobing,Wang Yunzhi
Progress in Phase Field Simulations of Piezoelectric Materials
11.             Materials China,2016
Yang Sen, Zhou Chao, Ren Xiaobing, Song Xiaoping
Ferromagnetic Morphotropic Phase Boundary and Magnetostrictive Effect of Laves Phase Rare-Earth Alloys

2015

4.Physical Review Letters, 114, 005701,2015 (IF, 7.728)

Yuanchao Ji, Dong Wang, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, and Xiaobing Ren

Origin of an Isothermal R-Martensite Formation in Ni-rich Ti-Ni Solid Solution: Crystallization of 

Strain Glass

5.Journal of Applied Physics, 117(12):400-402, 2015(IF, 2.183)

Dezhen Xue, Jinghui Gao, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Jun Sun, Turab Lookman and Xiaobing 

Ren

Phase transitions and phase diagram of Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Pb-free system by 

anelastic measurement

6.PHYSICAL REVIEW B ,92, 241114(R) ,2015 (IF, 3.736)

Yuanchao Ji, Xiangdong Ding, Dong Wang, Kazuhiro Otsuka, and Xiaobing Ren

Glass-ferroic composite caused by the crystallization of ferroic glass

2014

7.Advanced Materials, 26, 6132-6137, 2014 (IF, 15.409)

Yang Liu, Ingrid C. Infante, Xiaojie Lou, Laurent Bellaiche, James F. Scott and BrahimDkhil

Giant room temperature elastocaloric effect in ferroelectric ultrathin films


8.Journal of the American Chemical Society, 136(7), 2905-2910 , 2014, (IF, 11.444)


Xiaopeng Wang, Jiagang Wu, XiaojingCheng, Ting Zhang, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo 

Zhu, Xiaojie Lou, and Xiangjian Wang

Giant piezoelectricity in potassium-sodium niobate Lead-free ceramics


9.NPG Asia Materials , 2014,6, e108, (IF, 9.902)


H. J. Wu, J. Montana, Z. Zhang, Y. Qu, Z. Wang, L.-D. Zhao, J. Q. He

Strong enhancement in phonon scattering through nanoscale grains in lead sulfide 

thermoelectric

10.Physical Review Letters, 112:025701, 2014, (IF, 7.728)

Yumei Zhou, Dezhen Xue, Ya Tian, Xiangdong Ding, Shengwu Guo, Otsuka K, Jun Sun, Xiaobing 

Ren

Direct evidence for local symmetry breaking during a strain glass transition

11.SMALL, 01437, 2014, (IF, 9.902)

Ran Su, Yajing Shen, Linglong Li, Dawei Zhang, Guang Yang, Chuanbo Gao and Yaodong Yang

Silver-Modified Nanosized Ferroelectrics as a Novel Photocatalyst

2013

12.Science, 339,6124,1191-1194, 2013, (IF, 31.027)

Shijie Hao; Lishan Cui; Dagiang Jiang; Xiaodong Han; Yang Ren; Jiang Jiang; Yinong Liu;

Zhenyang Liu; Shengcheng Mao; Yandong Wang; Yan Li; Xiaobing Ren; Xiangdong Ding; Shan 

Wang; Cun Yu; Xiaobin Shi; Minshu Du; Feng Yang; Yanjun Zheng; Ze Zhang; Xiaodong Li; Brown, 

D.E.; Ju Li

A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength

13.Energy & Environmental Science, 6,10,2916-2920, 2013, (IF,11.653)

Sui, Jiehe; Li, Jing; He, Jiaqing ; Pei, Yan-Ling ; Berardan, David ; Wu, Haijun ; Dragoe, Nita ; Cai,

Wei; Zhao, Li-Dong

Texturation boosts the thermoelectric performance of BiCuSeO oxyselenides

14.JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,135, 12, 4624-4627, (IF, 10.677)

He, Jiaqing; Zhao, Li-Dong ; Zheng, Jin-Cheng; Doak, Jeff W.; Wu, Haijun ; Wang, Hui-Qiong ; Lee,

Yeseul; Wolverton, Chris; Kanatzidis, Mercouri G.; Dravid, Vinayak

Role of sodium doping in lead chalcogenide thermoelectric

15.Nature Communications, 4, 2768, 2013. (IF, 10.015)

Zhang, Jinxing; Ke, Xiaoxing; Gou, Gaoyang ; Seidel, Jan ; Xiang, Bin; Yu, Pu; Liang, Wen-I ; Minor,

Andrew M ; Chu, Ying-hao ; Van Tendeloo, Gustaaf

A nanoscale shape memory oxide

16.NPG ASIA MATERIALS, 5, e47, 2013, (IF, 9.042)

Pei, Yan-Ling ; He, Jiaqing ; Li, Jing-Feng ; Li, Fu ; Liu, Qijun ;Pan, Wei ; Barreteau, Celine ; Berardan, David ;Dragoe, Nita; Zhao, Li-Dong

High thermoelectric performance of oxyselenides: intrinsically low thermal conductivity of Ca-doped BiCuSeO

17.PHYSICAL REVIEW LETTERS,111,14,145701, 2013, (IF, 7.943)

Zhang Zhen, Xiangdong Ding, Jun Sun, Tetsuro Suzuki, Turab Lookman, Kazuhiro Otsuka and 

Xiaobing Ren

Nonhysteretic Superelasticity of Shape Memory Alloys at the Nanoscale

2012

18.ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE,5,9,8543-8547,2012, (IF, 9.61)

Li, Jing;Sui, Jiehe ; Pei, Yanling ;  Barreteau, Celine ;  Berardan, David;  Dragoe, Nita; Cai, Wei ; He,

Jiaqing ; Zhao, Li-Dong

A high thermoelectric figure of merit ZT > 1 in Ba heavily doped BiCuSeO oxyselenides

19.ADVANCED MATERIALS, 24,32,4440-4444, 2012, (IF, 13.9)

He, Jiaqing; Girard, Steven N.; Zheng, Jin-Cheng ; Zhao, Lidong; Kanatzidis, Mercouri G. ; Dravid, 

Vinayak P

Strong Phonon Scattering by Layer Structured PbSnS 2 in PbTe Based Thermoelectric Materials

20.NANO LETTERS, 12, 11,5979-5984,2012, (IF, 13.2)

He, Jiaqing ; Blum, ID; Wang, Hui-Qiong; Girard, SN ; Doak, J; Zhao, Li-Dong; Zheng, Jin-Cheng; 

Casillas, G; Wolverton, C ; Jose-Yacaman, M  ; Seidman, DN; Kanatzidis, MG ; Dravid, VP

Morphology Control of Nanostructures: Na-doped PbTe-PbS system

21.Advanced Functional Materials, 22,24,5175-84,2012, (IF, 10.179)

Shih-Han Lo; Jiaqing He; Biswas, K.; Kanatzidis, M.G.; Dravid, V.P

Phonon scattering and thermal conductivity in p-type nanostructured PbTe-BaTe bulk 

thermoelectric materials

2010

22.Phys. Rev. Lett., 105,20570, 2010, (IF, 7.728)

Dong Wang, Yunzhi Wang, Zhen Zhang and Xiaobing Ren

Modeling Abnormal Strain States in Ferroelastic Systems: the Role of Point Defects

23.Phys. Rev. Lett., 104, 197201 , 2010, (IF, 7.728)

Sen Yang, Huixin Bao, Chao Zhou, Yu Wang, Xiaobing Ren, Yoshitaka Matsushita, Yoshio

Katsuya, Masahiko Tanaka, Keisuke Kobayashi, Xiaoping Song, and Jianrong Gao

Large Magnetostriction from Morphotropic Phase Boundary in Ferromagnets

2009

24.Phys.Rev. Lett., 103, 257602 , 2009, (IF, 7.728)

Wenfeng Liu, Xiaobing Ren

Large Piezoelectric Effect in Non-Pb Ceramics

2006

25.Phys. Rev. Lett., 97,225703, 2006, (IF, 7.728)

Yu Wang , Xiaobing Ren,Kazuhiro. Otsuka

Shape Memory Effect and Superelasticity in a Strain Glass Alloy

2004

26.Nature Materials, 3, 2,91-94, 2004, (IF, 36.425)

Xiaobing Ren

Large electric-field induced strain in ferroelectric crystals by point-defect mediated reversible 

domain switching
 

电话: 029-83395126 传真: 029-83395132 email: mailto:mmrc@xjtu.edu.cn
西安交通大学多学科材料研究中心版权所有©Copyright 2003